Betuwse Kring van Prentbriefkaartverzamelaars
 

Wie zijn wij??

De Betuwse Kring van Prentbriefkaartverzamelaars (BKvP) werd in 1994 opgericht door enkele enthousiaste verzamelaars. (zie foto hierboven)


Doelstelling

De doelstelling van de BKvP is de verzamelaars in staat te stellen om ervaringen uit te wisselen. Daarbij willen we de kennis met betrekking tot het verzamelen van prentbriefkaarten verdiepen. Dit toegespitst op topografische prentbriefkaarten in het algemeen, maar in het bijzonder prentbriefkaarten van Betuwse steden en dorpen.


Bijeenkomsten

Om deze doelstelling te bereiken organiseert de BKvP tweemaal per jaar een bijeenkomst waar d.m.v. lezingen verschillende aspecten van het verzamelen aan de orde komen. Ook wordt er aan de verzamelaars gelegenheid geboden materiaal te ruilen / kopen / verkopen. Leden van de BKvP hebben gratis toegang tot deze bijeenkomsten.Bulletin ‘Briefkaart’

Tweemaal per jaar verschijnt onze uitgave:

‘Briefkaart’.

Dit is het contactblad voor de leden van de

BKvP waarin thema-artikelen en wetens-

waardigheden met betrekking tot het

verzamelen worden gepubliceerd.

      Daarnaast bevat Briefkaart een aantal rubrieken zoals ‘Opsporing verzocht’, ‘Boekbespreking’, ‘Agenda’ en de zgn. ‘Briefkaartjes’: een vraag- en aanbodrubriek voor verzamelaars.


Nieuw lid? Meldt u aan: Z.v.d.Schagt@kpnplanet.nl


Ontwerp en afbeeldingen © Mac iWeb  & Gert de Kruijff

 

      - POSTCARDSHOP -
    “ Groeten uit ”

Han Ruyters’ Postcard-shop Groeten Uit aan de Utrechtse Oudegracht 284 te Utrecht is het Walhalla voor foto- en prentbrief-kaartliefhebbers.

De winkel is welbeschouwd één grote voorraadkast met vele duizenden, misschien wel miljoenen plaatjes.
Han’s expertise is inmiddels vermaard. Hij bedient honderden verzamelaars van het mooiste materiaal.

U kent Han natuurlijk van zijn aanwezigheid op de landelijke ruil- en verzamel-beurzen. Maar ook inter-nationaal is hij een grote aanbieder.
De winkel aan de Oudegracht is Han’s thuisbasis. Hier wordt het nieuwe materiaal gesorteerd, voorbereid en aangeboden.

U bent er altijd welkom voor een bezoek. Let wel op de openingstijden: Han is nog wel eens op reis. Check voor de juiste tijden de website.


Website

www.megacarta.com

 
Vanwege de corona-pandemie
Alle beurzen en bijeenkomsten
A F G E L A S T

Tot nader orde zijn al onze bijeenkomsten en beurzen afgelast. Zodra de omstandigheden het toelaten zullen wij weer een bijeenkomst beleggen. Volg de site.

25 JAAR BETUWSE KRING !