Betuwse Kring van Prentbriefkaartverzamelaars
 

Wie zijn wij?

De Betuwse Kring van Prentbriefkaartverzamelaars (BKvP) werd in 1994 opgericht door enkele enthousiaste verzamelaars en bestaat dit jaar dus dertig jaar!


Doelstelling

De doelstelling van de BKvP is de verzamelaars in staat te stellen om ervaringen uit te wisselen. Daarbij willen we de kennis met betrekking tot het verzamelen van prentbriefkaarten verdiepen. Dit toegespitst op topografische prentbriefkaarten in het algemeen, maar in het bijzonder prentbriefkaarten van Betuwse steden en dorpen.


Bijeenkomsten

Om deze doelstelling te bereiken organiseert de BKvP tweemaal per jaar een bijeenkomst waar d.m.v. lezingen verschillende aspecten van het verzamelen aan de orde komen. Ook wordt er aan de verzamelaars gelegenheid geboden materiaal te ruilen / kopen / verkopen. Leden van de BKvP hebben gratis toegang tot deze bijeenkomsten.


Bulletin ‘Briefkaart’

Tweemaal per jaar verschijnt onze uitgave: ‘Briefkaart’.

Dit is het contactblad voor de leden van de BKvP waarin thema-artikelen en wetens-waardigheden met betrekking tot het verzamelen van ansichtkaarten worden gepubliceerd.

      Daarnaast bevat Briefkaart een aantal rubrieken zoals ‘Opsporing verzocht’, ‘Boekbespreking’, ‘Agenda’ en de zgn. ‘Briefkaartjes’: een vraag- en aanbod-rubriek voor verzamelaars.


Nieuw lid? Meldt u aan: Willemvanwinsen@gmail.com


Ontwerp en afbeeldingen © Mac iWeb  & Gert de Kruijff

 

      - POSTCARDSHOP -
    “ Groeten uit ”

Han Ruyters’ Postcard-shop Groeten Uit aan de Utrechtse Oudegracht 284 te Utrecht is het Walhalla voor foto- en prentbrief-kaartliefhebbers.

De winkel is welbeschouwd één grote voorraadkast met vele duizenden, misschien wel miljoenen plaatjes.
Han’s expertise is inmiddels vermaard. Hij bedient honderden verzamelaars van het mooiste materiaal.

U kent Han natuurlijk van zijn aanwezigheid op de landelijke ruil- en verzamel-beurzen. Maar ook internationaal is hij een grote aanbieder.
De winkel aan de Oudegracht is Han’s thuisbasis. Hier wordt het nieuwe materiaal gesorteerd, voorbereid en aangeboden.

U bent er altijd welkom voor een bezoek. Let wel op de openingstijden: Han is nog wel eens op reis. Check voor de juiste tijden de website.


Website

www.megacarta.com

 

Erelid!

Tijdens de bijeenkomst van 27 maart 2024 is dhr. Zwier van der Schagt benoemd tot  ERELID  van de vereniging.


Vanaf de oprichting van de Kring in 1994 heeft Zwier zich op onnavolgbare en onvermoeibare wijze ingezet voor de BKvP. Door de jaren heen werd hij het ‘uithangbord’ van de vereniging. Hij organiseerde - als secretaris - de bijeenkomsten en beurzen, beheerde de financiën, voerde redactie over het blad ‘Briefkaart’, enz. enz.  Zwier ‘is’ de Betuwse Kring.

We zijn hem dankbaar voor zijn inzet en hopen dat hij ons met zijn ervaring kritisch en belangstellend blijft volgen. Dank!